Разреши Говорете за Вапинг: Какво Задължително За да знаете

Вие трябва да сте заловени поглед от гъсти облаци дим издигане от малка UK: MHRA’s Guidance on TPD Compliance в квартален клуб или терен. Това е най-новото тенденция в празненства, където пушачи на цигари заместват цигари за електронни изпарители.Вапето е определено като вдишване и издишване водна пара, обикновено ароматизирано или обвързано с лекарства като никотин […]

Read More →